2015 ref

Generalforsamling 2015 - Referat

Referat fra generalforsamling fra lørdag d. 21. november 2015 i Sole-IF.
Den 21. November 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Sole-IF på Øster Snede Skole.

Formanden Anne Krebs bød velkommen

Dagsordenen var flg.

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af:
a. Kasser

b. Bestyrelsesmedlemmer (4 stk.)
c. Suppleanter (2 stk.)
d. Revisor
6. Eventuelt.

 

1. Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes Helene Rossing Pedersen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.

2. Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen

Formandens beretning:

Årsberetning 2015

·         Anne introducerer bestyrelsen.

·         Jesper beretter lidt omkring frivillig arbejde, alt hjælp kan bruges i sole if.

o    Stor tak til alle dem der har ydet et bidrag. Specielt dem der har stået i kiosken.

o    Anette Søgård stopper med at stå for kiosken, så vi mangler nye kræfter i kiosken

·         Linda fortæller lidt om sole if opkrævning, som jo sker igennem hjemmesiden. Men man kan også gå direkte til Linda for at betale kontingent.

o    Girokort er ikke længere muligt.

·         Spilletid i indendørs foregår nu mest på HM kunstgræs. Kontingenter inkluderer dette.

·         75 års jubilæum.

o    Hyg og byg plejer vi at have omkring maj måned så det ser pænt ud til sommerfesten

o    Vi skulle gerne have dbu’s oldboys  hold ud og spille. Vi har en forventning om at det bliver til noget. Kampen ligger om fredagen.

§   Det bliver offentliggjort senere på vores facebook gruppe.

·         Sommerfest 2015 gav samme indtægt som i 2014. pga. en god omsætning lørdag aften.

o    35-40.000 overskud.

·         Sommerfest 2016:

o    3 dages aktivitet. Torsdag – lørdag

o    Dato 9-11 juni.

·         Thomas Graabæk har været i praktik i sole if.

o    Thomas har beskæftiget sig med flg. Opgaver:

§   at se på sole’s styrker. Vi er gode til u19.

§   KUV samarbejdet

§   Sommerfest analyse

·         Vi har ligger på 13 hold, modsat 15 hold tidligere.

·         Seniorer: Oprykning til serie 3

o    Hovedsageligt takket være nye spillere, der er kommet til.

o    Og fantastisk målmand simon stockholm

·         Spillersæt: vi skiftede i sidste sæson til hummel. Der kommer en træningsdragt. Men den kommer til at koste lidt, pga. en god aftale med sportigan tørring. Der kommer mere info.

 

Generalforsamling godkender beretningen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

 

Kenneth beretter:

·         Likviditets mæssigt hænger det sammen.

·         78.000,- i underskud

o    Kan forklares hele vejen igennem pga.

o    Kiosk rod, regnskabsmæssig

o    Italien tur

o    Kurser

o     

 

Generalforsamling godkender regnskabet.

 

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.


5. Valg af:
a. Kasser
Linda Lund genopstiller. Generalforsamling godkender.

b. Bestyrelsesmedlemmer

Søren Søgaard vælges. Generalforsamling godkender.

Henrik Vig vælges. Generalforsamling godkender.

Henrik Tode vælges. Generalforsamling godkender.

Simon Stockholm genopstiller. Generalforsamling godkender.

c. Suppleanter (2 stk.)

Michael Leerhøy vælges som første suppleant.
Kenneth Blaaberg vælges som anden
d. Revisor
Revisor Kenneth Blaaberg beholdes som revisor. Generalforsamling godkender.


6. Eventuelt.
Lodgen vil gerne lave en oktoberfest. Ligger i støbeskeen.

21.11.2015
Referent:
Klaus Keith